Categories
Retro Vintage Computers

Calculator Rasa

Calculator Rasa (rus. Калькулятор Раса) is an electronic calculating machine with ferritransistor modules. Production started at Vilnius Electricity Meter Factory since 1968.

Skaičiuotuvas Rasa – tai elektroninė skaičiavimo mašina su ferittranzistoriniais moduliais. Buvo pradėta gaminti Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje nuo 1968-ųjų.

Categories
Retro Vintage Computers

Calculator Vilnius

Calculator Vilnius (rus. Калькулятор Вильнюс) is an electroelectric semiautomatic calculator that was used to replace mechanical calculators. If the west had moved from the production of mechanical calculators to electronic at once, then in the former CCCP this kind of transition model was created.

In 1967, the production of this calculator was started at the Vilnius Electric Meter Factory, which continued until 1969. Calculator dimensions 412х440х250 mm, power supply 220V, weight ~ 26kg.

Skaičiuotuvas Vilnius – tai elektrorelinė pusautomatinė skaičiavimo mašina, kuri buvo naudojama mechaniniams skaičiuotuvams pakeisti. Jeigu vakaruose buvo pereita nuo mechaninių skaičiuotuvų gamybos prie elektroninių iš karto, tai buvusioje CCCP buvo sukurtas štai toks pereinamasis modelis. 1967 metais Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje buvo pradėta šio skaičiuotuvo gamyba, kuri tęsėsi iki 1969-ųjų. Skaičiuotuvo išmatavimai 412х440х250 mm, maitinimo šaltinis 220V, svoris ~26kg.