Categories
Retro Vintage Computers

Calculator Iskra 1122

The Iskra 1122 Calculator (rus. Искра 1122) is a third generation electronic calculating machine with micro-integrated circuits, and an information-control system for industrial electricity accounting and control. Iskra 1122 brings the results of the calculation into an electronic tube. Production at the Vilnius Electricity Meter Factory has been started since 1973.

Skaičiuotuvas Iskra 1122 – tai trečios kartos elektroninė skaičiavimo mašina su mikrointegralinėmis schemomis, bei informacinė-kontrolinė sistema pramoninei elektros energijos apskaitai ir valdymui. “Iskra 1122” skaičiavimo rezultatus išveda į elektroninį vamzdį. Buvo pradėta gaminti Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje nuo 1973-ųjų.