Pagal lietuvių pavardžių žodyną, nurodoma kad pavardę Rudaitis Lietuvoje turi 161 šeima. Turint galvoje tai, kad gyventojai, turintys tokią pavardę, galėjo keisti gyvenamąją vietą, migruoti ir pan., galima ir tam tikra paklaida šiomis dienomis. Pavardė Rudaitis kilmės požiūriu plačiąja prasme yra lietuviška, pravardinės kilmės. Ji yra sietina su lietuvių kalbos bendriniais žodžiais rudas, rudis “rudaplaukis”, rudžius “rudaplaukis” ir pan.

Šaltinis: Lietuvių pavardžių žodynas (1989)